Βήμα 6ο: Ενημέρωση και εμπλοκή της Σχολικής Κοινότητας, πληροφόρηση της Τοπικής Κοινωνίας για τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων

Η Ενημέρωση και εμπλοκή της Σχολικής Κοινότητας είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Δίνει τη δυνατότητα:

 • να αξιοποιήσουμε όλο το σχολικό δυναμικό (βοήθεια σε επίπεδο πληροφόρησης, εργατοτεχνικά θέματα, οικονομικά κλπ),
 • να προβάλλουμε το «αειφορικό προφίλ» του σχολείου στην κοινότητα,
 • να καλλιεργήσουμε σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας (σχέσεις που ακουμπούν σε θέματα διδακτικά, παιδαγωγικά και γενικότερα ζητήματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας) αλλά και ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική κοινωνία.

Η ενημέρωση και εμπλοκή γίνεται σε όλα τα στάδια του προγράμματος ώστε η συμμετοχή και η συν-ευθύνη για την επιτυχία του προγράμματος να διαχυθεί σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας αλλά και την τοπική κοινωνία.

Για το σκοπό αυτό η Περιβαλλοντική Επιτροπή ή το σχολείο (κατά περίπτωση) μπορεί να:

 • Διοργανώνει εκστρατεία ενημέρωσης σε όλο το σχολείο για την εκλογή αντιπροσώπων στην Περιβαλλοντική Επιτροπή.
 • Δημοσιοποιεί τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από τον Περιβαλλοντικό Έλεγχο.
 • Διοργανώνει έρευνες σχετικά με θέματα του προγράμματος που απευθύνονται στην ευρύτερη κοινότητα (καταγραφή, επίδραση στην κοινή γνώμη)
 • Ενθαρρύνει τους μαθητές να αξιοποιήσουν ποικίλους τρόπους παρουσίασης (θέατρο, μουσική, χάπενινγκ, παρουσίαση με υπολογιστή) για ευαισθητοποίηση όλων.
 • Δημοσιεύει τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα του σχολείου, στον τοπικό Τύπο κ.ά.
 • Διοργανώνει διαγωνισμούς π.χ. για τη διατύπωση και σχεδιασμό του Οικο-κώδικα ή άλλα σχετικά θέματα
 • Προσκαλεί ειδικούς από την κοινότητα για να μιλήσουν στο σχολείο
 • Παρακινεί τους μαθητές να γνωρίσουν και να απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. Αποστέλλει επιστολές στο Δήμο, ενημερωτικά γράμματα στους γονείς κλπ.
 • Ενημερώνει και εξοικειώνει τους μαθητές για τους υπάρχοντες θεσμούς και τα μέσα που διαθέτει ο πολίτης για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.