Βήμα 3ο: Διαμόρφωση σχεδίου δράσης με βάση την έρευνα που έγινε στο σχολικό χώρο

Το σχέδιο δράσης αποτελεί τον πυρήνα της εργασίας ενός «Οικολογικού Σχολείου» και συνδέεται στενά με τα αποτελέσματα της παραπάνω έρευνας. Ένα σχέδιο δράσης είναι πετυχημένο όταν

 • Εμπλέκει όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς
 • Συνδέεται με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και τα γνωστικά αντικείμενα (γλώσσα, μαθηματικά, φυσική, εικαστικά, τεχνολογία κ.ά).
 • Έχει σαφείς ρεαλιστικούς στόχους που αγκαλιάζουν το σύνολο της σχολικής ζωής
 • προβλέπει τρόπους για την παρακολούθηση και αξιολόγησή του
 • εξασφαλίζει σε γενικές γραμμές το ποσό και την πηγή των χρημάτων που θα χρειαστούν.

Ποια βήματα μπορούμε να ακολουθήσουμε για τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης;

 1. Συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού ελέγχου.
 2. Επιλέγουμε τα προβλήματα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε.
 3. Προτείνουμε και επιλέγουμε τις δράσεις που θα αναπτύξουμε.
 4. Θέτουμε χρονοδιάγραμμα των δράσεων.
 5. Διακρίνουμε τις δράσεις σε αυτές που θέλουν μικρό χρονικό διάστημα για να πραγματοποιηθούν και σε αυτές που θέλουν μεγαλύτερο.
 6. Καταμερίζουμε καθήκοντα και τομείς δραστηριοποίησης ανάμεσα στα μέλη τόσο της Επιτροπής, όσο και στα μέλη της σχολικής κοινότητας (τάξεις, εκπαιδευτικούς, σύλλογο γονέων και κηδεμόνων).
 7. Συντάσσουμε οικονομικό προϋπολογισμό, όπου είναι δυνατόν.

Κατά τη διαμόρφωση του σχεδίου δράσης χρειάζεται να έχουμε στο νου μας

 • την εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων μαθητών και εκπαιδευτικών
 • την επιλογή εφικτών στόχων σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητές μας