1ο ΕΠΑΛ Χρυσούπολης Καβάλας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2016
2019
Έτος Εγγραφής: 
2014
Θέματα: 
2014-2015
Φύση και βιοποικιλότητα
2015-2016
Απορρίμματα
2016-2017
Ενέργεια
Απορρίμματα
2017-2018
Απορρίμματα
2018-2019
Κλιματική Αλλαγή
2019-2020
Ενέργεια
Απορρίμματα

Τα νέα του Σχολείου μας

16.10.2017

Το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, η όξινη βροχή, το φωτοχημικό νέφος αλλά και πολλά είδη πνευμονοπαθειών σχετίζονται με πολλούς από τους αέριους ρύπους κυρίως στα αστικά και βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η ανάληψη δράσης που αφορά τις μετρήσεις και τις επιμέρους επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία αυτών των ρύπων από τους ίδιους τους μαθητές έχει ως στόχο την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών αλλά και την ανάληψη ενεργού δράσης.

7.11.2016

Το πρόγραμμα αφορούσε την ανακύκλωση μπαταριών.

7.11.2016

Το πρόγραμμα αφορούσε την ανακύκλωση τηγανελαίων αλλά και την κομποστοποίηση.

7.11.2016

Το πρόγραμμα αφορούσε την διαμόρφωση της σχολικής αυλής. Επικεντρωθήκαμε κυρίως στην δεντροφύτευση.

Διεύθυνση: 
Γέροντα 5
64200 Χρυσούπολη