Απορρίματα (Σχ. Έτος 2015-16)

Το πρόγραμμα αφορούσε την ανακύκλωση μπαταριών.

Συγγραφέας: 
jimac