Σχολική αυλή (Σχ. Έτος 2014-15)

Το πρόγραμμα αφορούσε την διαμόρφωση της σχολικής αυλής. Επικεντρωθήκαμε κυρίως στην δεντροφύτευση.

Συγγραφέας: 
jimac