Απορρίματα (Σχ. Έτος 2014-15)

Το πρόγραμμα αφορούσε την ανακύκλωση τηγανελαίων αλλά και την κομποστοποίηση.

Συγγραφέας: 
jimac