1ο Δημοτικό Σχολείο Βούλας

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2019
Έτος Εγγραφής: 
2015
Θέματα: 
2015-2016
Απορρίμματα
Litter Less
2016-2017
Νερό
Απορρίμματα

Τα νέα του Σχολείου μας

30.6.2017

Συμμετείχαμε σε φεστιβάλ Φυσικής που έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου και συμμετείχαν σχολεία δημόσια και ιδιωτικά. Στήσαμε και οργανώσαμε τον περιβαλλοντικό μας πάγκο εκθέτοντας τις εργασίες, τις κατασκευές και τα πειράματά μας, ενημερώνοντας τον κόσμο και προσπαθώντας να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με το νερό, τις χρήσεις του αλλά και τα παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.

Επίσης με τον περιβαλλοντικο μας πάγκο συμμετείχαμε σε εκδήλωση στο σχολείο μας όπου παρουσιάσαμε το περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα στην ευρύτερη σχολική κοινότητα.

30.6.2017

Καθώς απορρίμματα, ανακύκλωση και νερό είναι αλληλένδετα και υπάρχει σταθερή αλληλεπίδραση μεταξύ τους αφού τίποτα δε γίνεται, δε δημιουργείται και δεν φτιάχνεται χωρίς νερό, συλλέξαμε συσκευασίες και απορρίμματα και κατασκευάσαμε  διακοσμητικά κι όχι μόνο αντικείμενα. Έτσι  θέλαμε να δείξουμε ότι  η ανακύκλωση κι η επαναχρησιμοποίηση όχι μόνο εξοικονομεί  ύλες αλλά κυρίως νερό αφού τίποτα δεν μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς νερό κι άρα η σπατάλη υλικών είναι και σπατάλη νερού.

30.6.2017

Ερευνήσαμε, συλλέξαμε υλικό και κατασκευάσαμε με ζωγραφική, κολλάζ και χειροτεχνία, τα δικά μας βιβλία για θεματικές ενότητες του νερού: ο κύκλος του νερού, εμφιαλωμένο νερό, νερό και κλίμα, το νερό στη φύση κ.λ.π.

30.6.2017

Ζωγραφίσαμε αφίσες και γράψαμε τα μηνύματά μας για την παγκόσμια ημέρα για το νερό.

30.6.2017

Συλλέξαμε υλικά, παίξαμε και κάναμε πειράματα με το νερό, για να καταλάβουμε καλύτερα την εξάτμιση, τη συμπύκνωση, την υγροποίηση αλλά πιο πολύ εντυπωσιαστήκαμε με το νερό που...περπατάει!
 

30.6.2017

Αφού έγινε ενημέρωση σε όλη τη σχολική κοινότητα με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και με ομάδες μαθητών, ξεκίνησε η συλλογή οργανικών απορριμμάτων στο σχολείο και η κομποστοποίηση σε ειδικό κάδο που μας προμήθευσε ο Δήμος.

19.12.2016

Συλλέξαμε εφημερίδες και περιοδικά και κατασκευάσαμε πιάτα και μπολ διακοσμητικά, αξιοποιώντας τον όγκο αυτών των απορριμμάτων που συσσωρεύεται στα σπίτια μας και στην καλύτερη περίπτωση καταλήγει στην ανακύκλωση.

19.12.2016

Φτιάξαμε μια αφίσα  που συνοψίζει τις ιδέες - προτάσεις - συμβουλές για την προστασία του περιβάλλοντος, την προηγούμενη χρονιά (2015-2016), που ασχοληθήκαμε με την ενότητα απορρίμματα.

Διεύθυνση: 
Παγκάλου 1
16673 Βούλα