Κομποστοποίηση στον κήπο του σχολείου

Αφού έγινε ενημέρωση σε όλη τη σχολική κοινότητα με διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων και με ομάδες μαθητών, ξεκίνησε η συλλογή οργανικών απορριμμάτων στο σχολείο και η κομποστοποίηση σε ειδικό κάδο που μας προμήθευσε ο Δήμος.

Συγγραφέας: 
christinaanastassaki