Τρισδιάστατες κατασκευές

Καθώς απορρίμματα, ανακύκλωση και νερό είναι αλληλένδετα και υπάρχει σταθερή αλληλεπίδραση μεταξύ τους αφού τίποτα δε γίνεται, δε δημιουργείται και δεν φτιάχνεται χωρίς νερό, συλλέξαμε συσκευασίες και απορρίμματα και κατασκευάσαμε  διακοσμητικά κι όχι μόνο αντικείμενα. Έτσι  θέλαμε να δείξουμε ότι  η ανακύκλωση κι η επαναχρησιμοποίηση όχι μόνο εξοικονομεί  ύλες αλλά κυρίως νερό αφού τίποτα δεν μπορεί να κατασκευαστεί χωρίς νερό κι άρα η σπατάλη υλικών είναι και σπατάλη νερού.

Συγγραφέας: 
christinaanastassaki