ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΛΕΙΝΩΝ

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2022
Θέματα: 
2022-2023
Απορρίμματα
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Τα νέα του Σχολείου μας

6.11.2022

Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, οι μαθητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανακύκλωση υλικών και τη συμβολή της στη διάσωση του πλανήτη. Η ενημέρωση, με πρωτοβουλία του Διευθυντή, έγινε από το διαδυμα (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη) και ακολούθησαν δράσεις από ομάδες μαθητών τόσο στον χώρο του σχολείου, όσο και στην πλατεία των Κ. Κλεινών.

Το Γυμνάσιο Κλεινών ιδρύθηκε το 1980 μαζί με άλλα περιφερειακά Γυμνάσια του Νομού

Διεύθυνση: 
Κάτω Κλεινές
53100 Κάτω Κλεινές