ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Την Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2022, οι μαθητές του σχολείου είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ανακύκλωση υλικών και τη συμβολή της στη διάσωση του πλανήτη. Η ενημέρωση, με πρωτοβουλία του Διευθυντή, έγινε από το διαδυμα (Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη) και ακολούθησαν δράσεις από ομάδες μαθητών τόσο στον χώρο του σχολείου, όσο και στην πλατεία των Κ. Κλεινών.

Συγγραφέας: 
gerasisnikos