ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2023
Θέματα: 
2023-2024
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Είμαστε ένα μικρό σχολείο στο Δήμο Αγράφων Ευρυτανίας (10 μαθητές) . Δεδομένου ότι ζούμε σε περιοχές όπου το δάσος και το πράσινο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας διαβίωσης , είναι εύλογο  να ενδιαφερόμαστε έντονα για οτιδήποτε έχει να κάνει με το περιβάλλον.

Διεύθυνση: 
ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ
360 71 ΔΥΤΙΚΗ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ