Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2022
Έτος Εγγραφής: 
2018
Θέματα: 
2018-2019
Νερό
2019-2020
Απορρίμματα
2020-2021
Απορρίμματα

Τα νέα του Σχολείου μας

10.7.2019

Η ενασχόληση με το θέμα ξεκίνησε με συζήτηση γύρω από το πρόβλημα της έλλειψης νερού, μιας και το θέμα αυτό ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ολόκληρο το προηγούμενο χρονικό διαάστημα.

Αφού μέσα από τη συζήτηση οι μαθητές/τριες ανακάλεσαν στη μήμη τους το πρόβλημα της διαχείρισης του νερού τους ζητήθηκε, όπως ήταν χωρισμένι σε ομάδες να συζητήσουν και να καταλήξουν σε ζωγραφιές στις οποίες θα αποτυπώνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τα αποθέματα του νερού στον τόπο μας.

Σελίδες

Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου

Το Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου λειτουργεί από το 1837 στο ομώνυμο χωριό της Νάξου Βίβλος ή Τρίποδες. Σήμερα (2019) φοιτούν σε αυτό 60 μαθητές/τριες.  Το σχολείο έχει υλοποιήσει πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων, με αυτά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να καταλαμβάνουν την μερίδα του λέοντος. Μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν υλοποιηθεί βρίσκονται αναρτημένα στον επίσημο διακτυακό τόπο του σχολείου.

Διεύθυνση: 
Βίβλος Νάξος
84300 Νάξος