Δημοτικό Σχολείο Χέρσου

Βραβευμένο: 
ΝΑΙ
Βραβεύσεις (έτη): 
2014
Έτος Εγγραφής: 
2009
Θέματα: 
2011-2012
Απορρίμματα
Litter Less
2012-2013
Απορρίμματα
Litter Less
2017-2018
Σχολική Αυλή
2022-2023
Ποιότητα ζωής (υγιεινή - διατροφή)

Δεν υπάρχουν καταχωρήσεις

Διεύθυνση: 
Χέρσο
610 02 Κιλκίς