Ο βοτανόκηπος του Δ.Σ. Χέρσου

Ο βοτανόκηπος του Δ.Σ. Χέρσου

 

Εκπαιδευτικοί:

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΠΕ70

ΔΑΛΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΕ86

ΠΕΤΡΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΠΕ70

Συγγραφέας: 
ΔΣ ΧΕΡΣΟ ΔΑΛΑΚΛΗ