Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά

Βραβευμένο: 
ΟΧΙ
Έτος Εγγραφής: 
2023
Θέματα: 
2023-2024
Απορρίμματα
Σχολική Αυλή
Αειφόρο Σχολείο

Τα νέα του Σχολείου μας

15.1.2024

Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για ένα Αειφόρο Σχολείο υλοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Θωμά Βοιωτίας περιβαλλοντικό πρόγραμμα με στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας και την αλλαγή της στάσης για το νερό. Η περιβαλλοντική δράση υλοποιήθηκε από εμψυχωτές του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον & την Αειφορία (MEdlES) και εντάσσεται στο πρόγραμμα "Zero Drop Schimatari" που διενεργείται από τον Διεθνή Οργανισμό Global Water Partneship-Mediterranean (GWP-Med)  σε συνεργασία με τον Δήμο Τανάγρας. 

12.12.2023

Η οικολογική μας ομάδα "Οικοδιασώστες" αφού ενημερώθηκε για την αξία της ανακύκλωσης χαρτιού έφτιαξε τους δικούς της κάδους ανακύκλωσης. 

Έπειτα οι Οικοδιασώστες τοποθέτησαν τους κάδους σε όλες τις αίθουσες και ενημέρωσαν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες τους για τη σωστή χρήση των κάδων και τα οφέλη της ανακύκλωσης.

Το σχολείο απέκτησε eco-followers και ξεκίνησε επίσημα η ανακύκλωση στον σχολικό μας χώρο!

 

16.11.2023

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2023 υποδεχθήκαμε στο σχολείο μας στελέχη του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων μέσα από βιωματικές δράσεις και παιχνίδια ήρθαν σε επαφή με διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν τον πλανήτη, καθώς και με αειφορικές πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων.

Διεύθυνση: 
Άγιος Θωμάς
32009 Άγιος Θωμάς