Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Ανακύκλωση

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2023 υποδεχθήκαμε στο σχολείο μας στελέχη του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων μέσα από βιωματικές δράσεις και παιχνίδια ήρθαν σε επαφή με διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα που απειλούν τον πλανήτη, καθώς και με αειφορικές πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. Επιπλέον παρακολούθησαν μια οργανωμένη παρουσίαση για την ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, τη διαλογή στην πηγή και την ανάδειξη πρακτικών διαχείρισης απορριμμάτων.

Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα προκειμένου οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν την περιβαλλοντική τους ευθύνη προχωρώντας σε καθημερινές δράσεις, να υιοθετήσουν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον και να μεταδώσουν ως "υπεύθυνοι πολίτες" τα οφέλη της ανακύκλωσης στους οικείους τους. 

Συγγραφέας: 
dimagthoma