ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2023-2024: "Σώσε το νερό"

Ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Τα τελευταία χρόνια καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε επιπλέον τη κλιματική και περιβαλλοντική κρίση που απειλεί τόσο τις ανθρώπινες δραστηριότητες και την υγεία μας, όσο και τα οικοσυστήματα παγκοσμίως. Οι επιλογές που κάνουμε στην καθημερινή μας ζωή παίζουν κι αυτές σημαντικό ρόλο. Αναλαμβάνοντας δράση γενικότερα για το κλίμα και το περιβάλλον, καθένας από εμάς μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση και την προστασία του πλανήτη τόσο σήμερα όσο και για τις μελλοντικές γενιές. Αποφασίσαμε λοιπόν στο Νηπιαγωγείο μας για το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024 να ασχοληθούμε εκτενέστερα με τις θεματικές νερό, απορρίμματα, κλιματική αλλαγή, ιδιότητα παγκόσμιου πολίτη. Μέσα από τις κατευθυντήριες οδηγίες του Διεθνούς Δικτύου ‘’Οικολογικά σχολεία’’ θα ακολουθήσουμε την παρακάτω μεθοδολογία:

1.Σύσταση Περιβαλλοντικής επιτροπής,

2.Έρευνα στο σχολείο,

3.Κατάρτιση σχεδίου δράσης,

4.Εφαρμογή σχεδίου,

5.Σύνδεση με το αναλυτικό πρόγραμμα,

6.Ενημέρωση,

7.Δημιουργία Οικοκώδικα του σχολείου

Συγγραφέας: 
Ειρήνη-76