Πρόγραμμα Συνεκπαίδευσης

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε εργαστηριακή άσκηση, στα πλαίσια του προγράμματος συνεκπαίδευσης των μαθητών τη Β΄ Λυκείου Γεωπονίας του ΕΝΕΕΓΥΛ Ρόδου με τους μαθητές της Β΄ Λυκείου Γεωπονίας του 1ΟΥ ΕΠΑΛ Ρόδου, στο μάθημα της «Τεχνολογίας Τροφίμων». Η συνεργατική διδασκαλία μετέτρεψε την εκπαίδευση σε μα δημιουργική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, οι μαθητές ενώθηκαν σε ομάδες και δούλεψαν από κοινού σε ένα ενθουσιώδες περιβάλλον.

Μέσα από τη δημιουργία κολάζ που ανέδειξαν τα συστατικά των τροφίμων, όπως οι βιταμίνες και άλλα σημαντικά συστατικά, οι μαθητές-τριες διαπίστωσαν τη σημασία τους στη διατροφή μας. Η συνεργασία τους ήταν εξαιρετική, επιδεικνύοντας αμοιβαίο σεβασμό και αλληλεπίδραση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, διαμορφώθηκε ένα κλίμα ενθάρρυνσης και αλληλοβοήθειας. Οι μαθητές-τριες ενισχύθηκαν αμοιβαία, δημιουργώντας ένα υγιές και εμπνευσμένο περιβάλλον μάθησης που τους επέτρεψε να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα τους με πολλή αποτελεσματικότητα.

Συγγραφέας: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜ...