ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η Περιβαλλοντική Επιτροπή του Γυμνασίου μας σε μία από τις  αρχικές  συνεδριάσεις της αποφάσισε ο περιβαλλοντικός έλεγχος  να κατατμηθεί  στις εξής ενότητες:

• Απορρίμματα

• Αυλή Σχολείου 

• Διατροφή

 Κάθε τάξη ανέλαβε να εξετάσει μία από αυτές.

 

Οι μαθητές μέλη της Περιβαλλοντικής Επιτροπής ενημέρωσαν την ολομέλεια του σχολείου σχετικά με τα θέματα που θα ασχοληθούν τη σχολική χρονιά 2023-24. Διενεργήθηκε Περιβαλλοντικός έλεγχος στους παραπάνω τομείς  παίρνοντας υπόψη και τις ανάγκες του σχολείου μας. Ερεύνησαν το σχολικό χώρο σε σχέση με τα απορρίμματα ,τη σχολική αυλή και την υγιεινή διατροφή. Η πραγματοποίηση της έρευνας έγινε με βάση ένα ερωτηματολόγιο και μια λίστα ελέγχου που η συμπλήρωσή τους  αποτύπωσε τις επιδράσεις του σχολείου σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα που εξετάζονται.

Τα ερωτήματα ήταν διατυπωμένα ως εξής:

1) Υπάρχει πρόβλημα με τα σκουπίδια στο σχολείο;

 2) Είναι καθαρό  το σχολείο μας;

3) Υπάρχουν αρκετοί κάδοι απορριμμάτων;

4)Υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης (μπαταρίες, χαρτί, πλαστικό, γυαλί);

5) Ορίστηκαν επιμελητές τάξης, υπεύθυνοι για την καθαριότητα και τον αερισμό της τάξης;

5)Υπάρχει αρκετό πράσινο στην αυλή του σχολείου(λουλούδια, δέντρα);

6)Υπάρχουν αρκετά  παγκάκια στον προαύλιο χώρο ;

7) Το αίθριο του σχολείου μας είναι περιποιημένο;

8)Τα γήπεδα που υπάρχουν στον προαύλιο χώρο θέλετε να βελτιωθούν;

9)Υπάρχουν επιδαπέδια  παιχνίδια στη σχολική αυλή;

10)Κρίνετε απαραίτητη την παρέμβαση αναδιαμόρφωσης της σχολικής αυλής και του αίθριου ;

11) Θα ήσασταν πρόθυμοι να δημιουργήσετε ομάδες μαθητών για φύτευση στην αυλή και στο αίθριο του σχολείου;

12) Αγοράζετε σνακ από το κυλικείο ;

13)Παίρνετε κολατσιό από το σπίτι;

14)Γνωρίζετε βασικούς κανόνες υγιεινής  διατροφής ;

15)Γνωρίζετε για τη μεσογειακή διατροφή;

16)Γνωρίζετε για τα οφέλη του νερού στη διατροφή μας ;

 Μέσα από αυτή την έρευνα αναδεικνύεται η πραγματική «κατάσταση» του σχολείου σε θέμα ή θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως τα παραπάνω. Κάτι τέτοιο μας βοηθάει να διαπιστώσουμε ποιες αλλαγές είναι απαραίτητες ή όχι, ποιες είναι βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, ώστε να διατυπώσουμε ένα σχέδιο δράσης με ρεαλιστικούς στόχους. Συγκεντρώνοντας  και μελετώντας  τα αποτελέσματα του περιβαλλοντικού ελέγχου διαμορφώσαμε το σχέδιο δράσης για τη σχολική χρονιά 2023-24.

Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης προέκυψε από τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα <<Αλλάζω με κρίση Αγαπώ τη Φύση >> και  <<ΜαΓΗρεύω ΥΓΗεινά –Τρέφομαι σωστά>> και  την ανάγκη ενημέρωσης για υγιεινή διατροφή και βελτίωσης του αίθριου, της εξωτερικής σχολικής αυλής και των αιθουσών των τμημάτων, ώστε να μετατραπούν σε ένα όμορφο και καθαρό περιβάλλον. Επιπλέον συνεκτιμήθηκαν τα οφέλη που προέκυψαν από τις μαθησιακές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, δραστηριότητες ενσυναίσθησης και ομαδοσυνεργατικής-βιωματικής μάθησης που προωθούν την κοινωνική αλληλεπίδραση και την αρμονική συνύπαρξη  όλων των μαθητών.

Οι στόχοι του σχεδίου δράσης που θέσαμε είναι:

 • να εμπλουτιστεί ο εξοπλισμός του αύλειου σχολικού χώρου,
 • να βελτιωθεί η αισθητική των αιθουσών των τμημάτων καθώς και της σχολικής αυλής και του αίθριου,
 • να ενημερωθούν οι μαθητές για τη υγιεινή διατροφή, τη μεσογειακή- παραδοσιακή διατροφή και τα οφέλη της,
 • να ενισχυθούν οι σχέσεις συνεργασίας  με τους γονείς και φορείς,
 • να ενισχυθεί το κλίμα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών,
 • να συμμετέχουν ενεργητικά οι μαθητές  στην  υλοποίηση των δράσεων.

 

Λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων αποφασίσαμε τις εξής δράσεις:

 • Συνεργασία με υπεύθυνους φορείς για την ανακύκλωση.
 • Ενημέρωση και συμμετοχή σε δράσεις για την ανακύκλωση με την εμπλοκή, όπου χρειάζεται, και των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών αλλά και άλλων μελών της τοπικής κοινότητας.
 • Τοποθέτηση περισσότερων κάδων ανακύκλωσης και προτροπή των μαθητών αλλά και όλης της σχολικής κοινότητας για ανακύκλωση.
 • Φροντίδα για την καθαριότητα των αιθουσών  και του προαύλιου χώρου
 • Βελτίωση των γηπέδων
 • Δημιουργία  επιδαπέδιων παιχνιδιών
 • Τοποθέτηση επιπλέον παγκακίων
 • Δενδροφύτευση στη σχολική αυλή
 • Φύτευση  διάφορων λουλουδιών στο αίθριο
 • Εξωραϊσμός των αιθουσών με ζωγραφιές
 • Ενημέρωση για την υγιεινή διατροφή
 • Ενημέρωση για τη μεσογειακή διατροφή
 • Διατύπωση κανόνων για τη σχολική διατροφή
 • Δεκάλογος υγιεινής διατροφής και δημιουργία φυλλαδίου που θα παρουσιαστεί και διανεμηθεί στους μαθητές του Δημοτικού σχολείου  της περιοχής μας και στην ολομέλεια του Γυμνασίου.
 • Συλλογή παραδοσιακών τοπικών συνταγών
 • Δημιουργία αφίσας σε κάθε τμήμα που συμμετέχει στα προγράμματα
 • Δημιουργία ποιήματος,  μελοποίησή του και ερμηνεία του από μαθητές του σχολείου μας
 • Παρουσιάσεις των τελικών προϊόντων των προγραμμάτων
 • Επισκέψεις σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και σε άλλα σχολεία για περιβαλλοντικές δράσεις  

 Η εφαρμογή του σχεδίου δράσης και η υλοποίηση των επιμέρους στόχων θα παρακολουθείται συνέχεια κατά τη διάρκεια της χρονιάς ώστε να βελτιώνονται άμεσα οι διαδικασίες και να τροποποιούνται, εφόσον απαιτείται.

Τέλος, θα δημοσιεύονται οι ενημερώσεις για τις διάφορες δράσεις αλλά και τα αποτελέσματά τους μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου μας, τον τοπικό τύπο,  τις πλατφόρμες των δικτύων που συνεργαζόμαστε, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Συγγραφέας: 
Triantafyllopoulou P