ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

Δημιουργία Περιβαλλοντικής Επιτροπής στο Γυμνάσιο Νέας Αγχιάλου.

Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του στόχου «Οικολογικό Σχολείο», για να ξεκινήσει το σχολείο μας το ταξίδι προς την αειφορία , είναι η σύσταση Περιβαλλοντικής Επιτροπής  η οποία αποτελεί την κινητήρια δύναμη του προγράμματος. Για το σκοπό αυτό στο γραφείο των καθηγητών του Γυμνασίου Νέας Αγχιάλου, συνήλθε σε συνεδρίαση  σύλλογος καθηγητών με θέμα τη συγκρότηση περιβαλλοντικής  επιτροπής . Συμμετείχαν η εκπρόσωπος συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων ,η εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης και οι πρόεδροι των τμημάτων του σχολείου. Η συντονίστρια του προγράμματος καταγράφει στο βιβλίο πράξεων της επιτροπής την πρώτη πράξη <<Συγκρότηση σε σώμα Περιβαλλοντικής Επιτροπής >>.Στο βιβλίο πράξεων θα συνεχίσει την καταγραφή των αποφάσεων και των μελλοντικών δράσεων.

Η επιτροπή όρισε ακόμη την ημερομηνία της πρώτης συνάντησης με θέμα << Περιβαλλοντικός  Έλεγχος του σχολείου μας>> .Ο περιβαλλοντικός έλεγχος θα αφορά  διάφορους τομείς περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, όπως ενέργεια, νερό, απορρίμματα, σχολική αυλή, υγιεινή διατροφή κ.ά., παίρνοντας βέβαια υπόψη και τις ανάγκες του σχολείου.  Προτείνεται  ένα ερωτηματολόγιο , που η συμπλήρωσή του θα καθορίσει και  το περιβαλλοντικό θέμα με το οποίο οι μαθητές θα ασχοληθούν το τρέχον σχολικό έτος.

Συγγραφέας: 
Triantafyllopoulou P