Οι "Νερο...εξερευνητές: η σημασία της σωστής διαχείρισης του νερού"

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων "Νερό...εξερευνητές: η σημασία της σωστής διαχείρισης νερού" οργανώθηκε μια σειρά από δραστηριότητες 💧

Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα προσεγγίστηκε ανακαλύπτοντας τα μέρη που μπορούμε να βρούμε νερό μέσα στο σχολείο, στο σπίτι αλλά και στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Οι μαθητές τράβηξαν φωτογραφίες από τα σημεία που ανακάλυψαν και στη συνέχεια δημιούργησαν μια μεγάλη ομαδική αφίσα.

Συγγραφέας: 
PssNipiagogeio