Μαθητική Εβδομάδα Δράσης Αction Aid και συμμετοχή στον μαθητικό διαγωνισμό

Το σχολείο μας, αξιοποιώντας το υλικό της Action Aid και με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, δημιουργήθηκαν αντίστοιχες δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της Μαθητικής Εβδομάδας Δράσης 2024, διοργανώνεται  Μαθητικός Διαγωνισμός Αφίσας με θέμα τη Διατροφική Δικαιοσύνη και το σχολείο μας συμμετέχει με τις παρακάτω δημιουργίες των παιδιών.

Συγγραφέας: 
Άννα Τσιγγερλιώτη