Μαθαίνοντας για τον κύκλο του νερού

Στα πλαίσια υλοποίησης του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων "Νερό...εξερευνητές: η σημασία της σωστής διαχείρισης νερού" που αναφέρθηκε σε προηγούμενη δημοσίευση, τα παιδιά έμαθαν για τον κύκλο του νερού μέσα από ποικίλες διαδραστικές και βιωματικές δράσεις. Έτσι, μέσω ενός μουσικοκινητικού παιχνιδιού οι μικροί μαθητές μεταμορφώθηκαν σε σταγόνες ανακαλύπτοντας τον κύκλο του νερού. Κάνανε πειράματα σαν μικροί επιστήμονες ενώ ακόμα αναπαρέστησαν τον κύκλο αυτόν με την βοήθεια της ρομποτικής!

Συγγραφέας: 
PssNipiagogeio