Φυτέψαμε φυτά στην αυλή του σχολείου μας

Φυτέψαμε λουλούδια στα παρτέρια της αυλής του σχολείου μας, που μας χάρισε το Πράσινο της Ν.Ιωνίας

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα