Φυσικές καταστροφές και η ενημέρωσή μας

Μιλήσαμε για τις φυσικές καταστροφές πλημμύρες και σεισμούς. Μετά τις πρόσφατες πλημμύρες στην περιοχή μας τα παιδιά ήταν πολύ ευαισθητοποιημένα.

 

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα