Φυσικές καταστροφές

Δράσεις για τις φυσικές καταστροφές στα πλαίσια των εργαστηρίων δεξιοτοτήτων, τα παιδιά έμαθαν για τις φυσικές καταστροφές, έπαιξαν στον υπολογιστή και κουλοθέατρο και έφτιαξαν φύλλα αξιολόγησης

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα