Ευαισθητοποίηση για την ανακύκλωση

Με την κατασκευή του τοίχου της ανακύκλωσης, οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν για την ανακύκλωση, έμαθαν για τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και για τον τρόπο που αυτά καθαρίζονται και τοποθετούνται σε ξεχωριστούς κάδους. Η κατασκευή τους θα βοηθήσει και τους συμμαθητές τους να κατανοήσουν και να υιοθετήσουν την συνήθεια της ανακύκλωσης. 

Συγγραφέας: 
anyanastasiadou