Ερωτηματολόγιο για την ανακύκλωση.

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η βελτιστοποίηση των καλών πρακτικών στη λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι δυνατόν να βοηθήσει  και να υποστηρίξει τη δημιουργία ενός καλύτερου σχολικού περιβάλλοντος.Ο φυσικός χώρος του σχολείου αποτελεί προέκταση του χώρου που ζουν οι μαθητές. Η ανακύκλωση και η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων εντός του χώρου της σχολικής μονάδας συμβάλλει τόσο στην σωστή ενημέρωση σχετικά με το θέμα, στην εν γένει τάξη και καθαριότητα της σχολικής μονάδας ώστε να προωθείται απρόσκοπτα η γνώση, όσο και στην καλλιέργεια αισθήματος ευθύνης για το περιβάλλον που ζούμε.

Οι μαθητές/τριες καλούνται να απαντήσουν σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο  σχετικά με την καθαριότητα/ανακύκλωση κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς για εξαγωγή τελικών και συνολικών συμπερασμάτων.

Παράδειγμα ερωτήσεων :  Πόσο σημαντικό θεωρείς κάθε έναν από τους παρακάτω λόγους για να γίνεται ανακύκλωση; 1.Αποφυγή πυρκαγιών, 2.Προστασία υδροφόρου ορίζοντα (πόσιμο νερό), 3. Εξοικονόμηση πόρων (υλικών & χρημάτων), 4.Βελτίωση συνθηκών εργασίας, 5.Προστασία θαλάσσιας ζωής. Ποια από τα παρακάτω ΔΕΝ είναι ανακυκλώσιμα; 1. Τενεκεδάκι αναψυκτικού, 2. Ένα παλιό κινητό τηλέφωνο, 3. Σωληνάριο οδοντόκρεμας, 4. Μπαταρίες, 5. Μισοφαγωμένα φρούτα, 6. Φάρμακα

 

 

Συγγραφέας: 
MKAS