Εργαστήριο Δεξιοτήτων "Τα δικαιώματα των Παιδιών"

Τα παιδιά συμμετέχουν σε δραστηριότητες και κατασκευές για να γνωρίσουν τα δικαιώματα των παιδιών. 

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα