Δημιουργώντας Ανθεκτικές Κοινωνίες: Το παράδειγμα της Κοζάνης»

Στόχος του προγράμματος ήταν να επιδιώξει οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν, λαμβάνοντας ερεθίσματα μέσα από την συζήτηση για την ανάγκη δημιουργίας πόλεων κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων, την γνωριμία με βιο-προιόντα και προϊόντα κυκλικής οικονομίας και τέλος την δημιουργία ενός σχολικού κήπου, ως ενδυνάμωσή της επαφής με τη φύση! Μέσα από την παρούσα εκπαιδευτική διαδικασία, οι μαθητές είδαν  πώς η πολιτική της Ευρωπαικής Ένωσης για την Αποστολή 100 πρότυπων κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων γίνεται πράξη και σταδιακά εφαρμόζεται, καθώς αναπτύσσεται ο τρόπος υλοποίησης της δέσμευσης της πόλης της Κοζάνης, γνωστό ως ΚΟΖΑΝΗ 2030.

 

Συγγραφέας: 
Σοφια Παρασκευο...