Δημιουργία λαχανόκηπου

Ο σχολικός κήπος είναι ένα θέμα αγαπητό στα παιδιά, γιατί προσφέρεται για βιωματική μάθηση και γιατί ενεργοποιεί τις κρυμμένες ικανότητές τους που δεν μπορούν να αναδειχτούν μέσα από τα υπόλοιπα μαθησιακά αντικείμενα. Προσφέρεται για επαφή των παιδιών με το χώμα και το νερό, για πειραματισμό με τις διάφορες μορφές της ύλης, για γνωριμία με την βιοποικιλότητα και τους νόμους της ζωής, για ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Στα παρτέρια της αυλής τα νήπια έσπειραν πατάτες, κρεμμύδια, ρεπανάκια, μαρούλια. Η φροντίδα, η περιποίηση  και η ενασχόληση με τον κήπο έγιναν καθημερινή ανάγκη και ρουτίνα όλων των παιδιών.

Συγγραφέας: 
Efi Antonaki