Διάχυση αποτελεσμάτων συμμετοχής του σχολείου στο πρόγραμμα Erasmus

Την Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση από τον κο. Παναγιώτη Τσιαβό, Καθηγητή Πληροφορικής του ΕΝΕΕΓΥΛ Ρόδου, στο εκπαιδευτικό προσωπικό του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου.

Η επιμόρφωση εντάσσεται σε μια σειρά από δράσεις διάχυσης αποτελεσμάτων εντός και εκτός σχολείου, από τη συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα Erasmus με κωδικό: 2022-1-EL01-KA122-SCH-000079745 και τίτλο «Γεφυρώνοντας το χάσμα: Καινοτόμος ηγεσία, πρωτοποριακές διδακτικές τεχνικές και βασικές δεξιότητες μέσω της θεατρικής τέχνης.

Στην παραπάνω επιμόρφωση, παρουσιάστηκε το πρόγραμμα που παρακολουθήσαν πέρυσι δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου, στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας, το διάστημα από 24 έως 29 Απριλίου 2023, με θέμα «Drama Techniques: Developing Self-Expression, Communication and Social Skills for all Students».

Πέραν της παρουσίασης, υπήρξαν και βιωματικές δράσεις μεταξύ των επιμορφούμενων, υπό την καθοδήγηση του κου. Παναγιώτη Τσιαβού και την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών απόλαυσαν την όλη διαδικασία.

Ευχαριστούμε πολύ τη διεύθυνση και το προσωπικό του 3ου Δημοτικού Σχολείου της Πόλεως Ρόδου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για περαιτέρω τέτοιου είδους συνεργασίες, με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών και μεθόδων που θα βοηθήσουν το έργο μας και την καθημερινότητα των μαθητών/τριών μας.

Συγγραφέας: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΔΗΜ...