"Το Δέντρο της φιλίας"

Το σχολείο αποτελεί έναν θεμελιώδη πυλώνα στην κοινωνική διαμόρφωση των μαθητών, αφού ο σκοπός του εκτείνεται πέρα από την απόκτηση γνώσεων και περιλαμβάνει την ευαισθητοποίησή τους σε δύο βασικές αξίες. Πρώτον, την ευαισθητοποίηση για το συνάνθρωπο, προωθώντας την κατανόηση, τον αλληλοσεβασμό και την αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των μαθητών. Δεύτερον, την ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη μιας βιώσιμης συμπεριφοράς και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στις 24 Απριλίου 2024, οι μαθητές της Β’ Γεωπονίας,  προχώρησαν σε μια συμβολική δεντροφύτευση  ενός ελαιόδεντρου στο προαύλιο χώρο του σχολείου, Το νέο δέντρο, που αποκαλείται "Το Δέντρο της Φιλίας", θα είναι το σύμβολο της αλληλεγγύης, της αγάπης και της φροντίδας που μοιραζόμαστε μεταξύ μας και προς το περιβάλλον και θα υπενθυμίζει σε όλους τη δέσμευση μας στις δυο παραπάνω αξίες.  

Η επιλογή της ελιάς ως συμβόλου δεν ήταν τυχαία. Η ελιά είναι ένα δέντρο που συνδέεται με την αρχαιότητα και την παράδοση. Στην ελληνική μυθολογία, θεωρείται σύμβολο ειρήνης και αφθονίας, ενώ στη σημερινή εποχή αντιπροσωπεύει την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεκτικότητα της κοινότητας. Η ελιά θα αποτελεί τον συμβολικό φρουρό, της αλληλεγγύης και του σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον. Καθώς η ελιά θα  μεγαλώνει και θα ενδυναμώνει, έτσι και η δέσμευσή μας σε αυτές τις αξίες θα ενισχύεται, δίνοντας μια διαχρονική υπόσχεση για ένα καλύτερο και πιο αειφόρο μέλλον.

 

Συνοπτική περιγραφή της διαδικασίας φύτευσης ελιάς.

- Χάραξη και προσδιορισμός της θέσης του δενδρυλλίου                                                        

- Άνοιγμα  του λάκκου                                                                                                                            

- Τοποθέτηση μίγματος από χώμα-κοπριά-λίπασμα στον πυθμένα του λάκκου  

- Τοποθέτηση του δενδρυλλίου με τη βοήθεια του «οδηγού φύτευσης»        

- Παράχωμα των ριζών, πάτημα του χώματος και συμπλήρωση του λάκκου με χώμα, ξανά πάτημα και σχηματισμός κώνου χώματος στη βάση του βλαστού.

- Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης        

                                                                                           

- Καλό πότισμα μέχρι τον πυθμένα του λάκκου                                                                          

- Πασσάλωμα και δέσιμο του δενδρυλλίου (κυρίως σε ανεμόπληκτες περιοχές)

Συγγραφέας: 
ViolSam