Αξιοποίηση Βιβλίου δραστηριοτήτων από το δίκτυο ”Οικολογικά Σχολεία”

Η ένταξη του σχολείου μας στο δίκτυο ‘’Οικολογικά Σχολεία’’ για τη φετινή σχολική χρονιά, μας έδωσε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου. Έτσι λοιπόν, ασχοληθήκαμε με τις προτεινόμενες δραστηριότητες από το βιβλίο δραστηριοτήτων του δικτύου με θέματα, τα απορρίμματα και την ενέργεια.

Link εκπαιδευτικού υλικού:

https://www.ecoschools.gr/ecoschools/material

Οι μαθητές/τριες του Γ1 συμπλήρωσαν τα φυλλάδια των δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι δραστηριότητες που αφορούσαν την απόκτηση γνώσεων για τον ΧΥΤΑ, την παρατήρηση της σχολικής αυλής ανά ομάδα, την συνέντευξη στην καθαρίστρια του σχολείου μας και το ερωτηματολόγιο για την ενέργεια.

 

Φωτογραφικό υλικο:

https://blogs.sch.gr/1dimagnikol/2024/02/18/2675/

Γωνιωτάκη Φωτεινή

Υπεύθυνη εκπαιδευτικός Γ1,

Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας Erasmus+

1ου Δημοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου

 

Συγγραφέας: 
Σοφία Παγκάλου