Ασκηση σεισμού

Μετά τις δραστηριότητες που έκαναν τα παιδιά για τις φυσικές καταστροφές ήρθε και ο υπεύθυνος από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων και μίλησε στα παιδιά για τις φυσικές καταστροφές και έκαναν μαζί άσκηση σεισμού.

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα