Εικαστικά έργα για τα απειλούμενα είδη.

Με αφορμή τη σειρά έργων Απειλούμενα Είδη του Andy Warhol, καλλιτέχνη της Pop Art, μαθητές και μαθήτριες της Β γυμνασίου ζωγράφισαν παραλλαγές με μικτή τεχνική: σχέδιο, ζωγραφική και κολάζ. Ο καλλιτέχνης ήθελε να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τον κίνδυνο της εξαφάνισης ζώων σε μία εποχή που δεν υπήρχε το έντονο ενδιαφέρον για το περιβάλλον που υπάρχει σήμερα.

 

Οι Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στα Απειλούμενα Είδη

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις πιο επείγουσες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής μας, με επιπτώσεις που εκτείνονται σε όλα τα οικοσυστήματα και τα είδη που τα κατοικούν. Τα απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, όπως τα θηλαστικά και τα έντομα, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της κρίσης.

Αλλαγές στο Περιβάλλον  

Η αύξηση των θερμοκρασιών και η αλλαγή των κλιματικών μοτίβων προκαλούν τη μεταβολή των φυσικών οικοτόπων. Τα θηλαστικά που εξαρτώνται από συγκεκριμένες συνθήκες για την αναπαραγωγή και την επιβίωση, όπως οι πολικές αρκούδες, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης καθώς το πάγος λιώνει. Τα έντομα, που είναι κρίσιμα για τη γονιμοποίηση των φυτών, βλέπουν τους πληθυσμούς τους να μειώνονται λόγω της αλλαγής των εποχών και της διαθεσιμότητας των ανθέων.

Απώλεια Βιοποικιλότητας

Η κλιματική αλλαγή συμβάλλει στην απώλεια βιοποικιλότητας, καθώς τα είδη που δεν μπορούν να προσαρμοστούν ή να μεταναστεύσουν σε νέα οικοτόπια είναι πιθανό να εξαφανιστούν. Αυτό δημιουργεί μια αλυσίδα αντιδράσεων που επηρεάζει τα οικοσυστήματα σε όλα τα επίπεδα, από τα μικροσκοπικά βακτήρια μέχρι τα μεγάλα θηλαστικά.

Πολλά είδη έχουν αρχίσει να μετακινούνται προς περιοχές με πιο φιλικές συνθήκες, γίνοντας κλιματικοί πρόσφυγες. Αυτή η μετανάστευση μπορεί να προκαλέσει ανισορροπίες στα νέα οικοσυστήματα, καθώς τα νεοεισερχόμενα είδη ανταγωνίζονται τα ντόπια για πόρους.

Δράση για την Προστασία

Είναι κρίσιμο να λάβουμε μέτρα για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την προστασία των φυσικών οικοτόπων. Η διατήρηση των ειδών απαιτεί διεθνή συνεργασία και την εφαρμογή πολιτικών που θα ενθαρρύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Συγγραφέας: 
MKAS