Αναστοχαστική συνάντηση της Περιβαλλοντικής Ομάδας του σχολείου

Έχουμε τη χαρά να μοιραστούμε μαζί σας τα τελευταία νέα από την περιβαλλοντική μας ομάδα! Πραγματοποιήσαμε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση με τους μαθητές του ΣΤ1 και ΣΤ2-μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας.

Πατήστε στην παρουσίαση:

https://sway.cloud.microsoft/MuGycBjlCcZh4bYs

Συγγραφέας: 
Σοφία Παγκάλου