4ο Παρακολούθηση εφαρμογής Σχεδίου δράσης - Αξιολόγηση

Τα νήπια άρχισαν την υλοποίηση του προγράμματος.Έφτιαξαν τον χάρτη του σχολείου και σχεδίασαν την αυλή και όλους τους υπόλοιπους χώρους.Αποφασίσαμε όλοι μαζί τι θα χρειαστούμε για το επόμενο βήμα.

  • Μέτρα, Μεζούρες, χάρακες.
  • Χαρτιά και μαρκαδόρους
  • Έγινε καταγραφή των αποτελεσμάτων
  • Φτιάξαμε ερωτηματολόγια και τα στείλαμε στους γονείς.

Συνδέσαμε όλη την δραστηριότητα με τους αριθμούς και τα μαθηματικά. Μετρήσαμε τις αποστάσεις γράψαμε τα αποτελέσματα και ακούσαμε όλες τις γνώμες. Με την βοήθεια των εκπαιδευτικών  τα νήπια έγραψαν και ζωγράφισαν τις προτάσεις τους.

  • Φτιάξαμε τις αφίσες,τους πίνακες  μας και τις ανεβάσαμε στο μπλοκ του σχολείου.
  • Μέσα από τα δελτία ενημέρωσης ήρθαμε σε επαφή με τους γονείς και συζητήσαμε μαζί τους για τις δράσεις.
  • Ενημερώθηκε η τοπική κοινότητα για την προσπάθεια μας.

Ο Ενθουσιασμός είναι μεγάλος ....συνεχίζουμε δεν τελειώσαμε....

Συγγραφέας: 
Παρασκευή Καρατζένη