ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ WATER MATTERS

Στο πλαίσιο του έργου water matters που αφορά στην υλοποίηση μιας εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το νερό σε νησιά του Νότιου Αιγαίου από επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, και το σχολείο μας συμμετείχε την Τετάρτη,17/5/2023, σε βιωματική δράση πεδίου στην Ρινα του Βαθυ. Οι μαθητές μας, χωρισμένοι σε ομάδες και με την καθοδήγηση των αρμόδιων του φορέα, έκαναν ποιοτικό έλεγχο του τρεχαμενου νερού με κατάλληλα όργανα, κατέγραφαν όλα τα αποτελέσματα, παρατήρησαν με στερεοσκοπιο την χλωρίδα και πανιδα από τον βυθό των υδάτων και ενημερώθηκαν σχετικά με τους παράγοντες που κρίνουν συνολικά την ποιότητα των υδάτων. Η αλληλεπίδραση των μαθητών με ειδικούς επιστήμονες αποσκοπεί στην σταδιακή καλλιέργεια μιας σύγχρονης, υδάτινης συνείδησης και στην δημιουργία πολιτών με υπεύθυνη, περιβαλλοντική στάση.

Συγγραφέας: 
ΑΡΓΥΡΩ ΤΡΙΚΟΙΛΗ