Τοποθέτηση μειωτήρα ροής νερού, λογαριασμοί Ε.ΥΔ.ΑΠ.

Για να εξοικονομήσουμε νερό στο σχολείο μας αλλά και να προστατεύσουμε όσο μπορούμε τις σωλήνες από την πίεση του νερού τοποθετήθηκε μειωτήρας ροής νερού στην κεντρική σωλήνα του σχολείου.

Συγγραφέας: 
Παναγιώτα Βλαχάκη