Συντήρηση του Σχολικού μας κήπου

Σε τακτά χρονικά διαστήματα συντηρούμε τον κήπο μας, έτσι και αυτές τις μέρες ανανεώσαμε την αυλή μας.

Συγγραφέας: 
Σκοπαράντζου