Συνεργαζόμενα Σχολεία 1ο ΕΠΑ.Λ. Λεχαινών - Γυμνάσιο Λεχαινών (αρωματικό ελαιόλαδο)

Κοινή δράση με το Γυμνάσιο Λεχαινών , παρασκευή αρωματικού ελαιολάδου.

Συγγραφέας: 
Σκοπαράντζου