Στηρίζουμε το Ορφανοτροφείο

Δράση του σχολείου μας για να στηρίξουμε τα παιδιά του Ορφανοτροφείου με τρόφιμα και ρούχα

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα