Πού υπάρχει νερό μέσα στο σχολείο μας και έξω στην αυλή;

Τα παιδιά προβληματίζονται γιατί παρατηρούν ότι σε κάποιες εγκαταστάσεις του μπάνιου υπάρχουν διαρροές, τί πρέπει να κάνουμε και γιατί;

Συμπληρώνουμε σχετικά φύλλα εργασίας

Συγγραφέας: 
margarita