Πολυτεχνείο

Γνωρίζουμε τα πολιτεύματα και την έννοια της δημοκρατίας

Μιλάμε για το Πολυτεχνείο και την έννοια της δημοκρατίας, παίζουμε τη Ντενεκεδούπολη με ντενεκεδάκια και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά 

Συγγραφέας: 
Αποστολία Μπέκα