Η πόλη που ονειρεύομαι να ζήσω

Κατασκευή μακέτας με θέμα τη δημιουργία μιας πόλης όπως θα ήθελα εγώ να είναι. Με απλά υλικά ανακυκλώσιμα οι μαθητές κατασκεύασαν τη δική τους μακέτα, την οποία και εκθέσαμε στους γονείς, ώστε να λάβουν και εκείνοι το μήνυμα που θέλαμε να δώσουμε .Λιγότερα καυσαέρια, καθαρός ουρανός, περισσότερα πάρκα και καθαρές θάλασσες είναι αυτά που ονειρευόμαστε.

Συγγραφέας: 
Ειρήνη-76