Πείραμα

Φωτογραφίες με ανοιχτή τη βρύση
Φωτογραφίες με κλειστή βρύση

Πραγματοποιούμε ένα πείραμα για να διαπιστώσουμε τη σπατάλη του νερού και πως μπορούμε να την αποφύγουμε.

Πλένουμε τα χέρια με ανοιχτή τη βρύση συνεχώς και επαναλαμβάνουμε το ίδιο, κλείνοντας τη βρύση όποτε χρειάζεται. Συνεχίζουμε με τη μέτρηση του νερού που καταναλώσαμε και στις δυο περιπτώσεις, την οποία καταγράφουμε σε φύλλα εργασίας.

Συγγραφέας: 
margarita