Οικοκώδικας!! Προσέχω το περιβάλλον από το Α μέχρι το Ω

Τα παιδιά δημιουργούν τον οικοκώδικα από το Α ως το Ω. 

Η Αλφαβήτα του περιβάλλοντος!

Συγγραφέας: 
9ο Γυμνάσιο Καλ...