Μείωση απορριμάτων, επαναχρησιμοποίηση

Εδώ και χρόνια στο σχολείο μας εφαρμόζουμε την ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών, φροντίζοντας το περιβάλλον και κάνοντας οικονομία υλικών. Χρησιμοποιούμε υφασμάτινες τσάντες για τη δανειστική βιβλιοθήκη και φροντίζουμε το πρωινό και το μεσημεριανό στο σχολείο μας να είναι υγιεινό και να μην γίνεται σπατάλη φαγητού.

Συγγραφέας: 
Maria Liapi